VaniljMaffian

Jag åker buss till jobbet. Jag åker även buss hem från jobbet. Man hoppar på (om bussen över huvud taget kommer), väljer sitt säte, tar fram en bok, bläddrar fram […]